Skip to content

ซีอิ๊วขาวใบหม่อนและใบไชยา : รมิตา ซีบังเกิด

ซีอิ๊วขาวใบหม่อนและใบไชยา : นางรมิตา ซีบังเกิด

ผู้ที่เริ่มต้นเลิกกินเนื้อสัตว์ ในช่วงแรกยังมีการนำซีอิ๊วขาวมาประกอบอาหารอยู่บ้าง การซื้อจากท้องตลาดอาจมีสารปรุงแต่งที่เป็นอันตราย การทำเองเป็นความปลอดภัยระดับหนึ่ง และเป็นการพึ่งตนในเบื้องต้นด้วย

อาหารฤทธิ์ร้อน – เย็น ผสมพอ ๆ กัน
เวลาที่ใช้ในการทำอาหาร มากกว่า 60 นาที


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  • ถั่วเหลือง 500 กรัม
  • สับปะรด 1,500 กรัม
  • ใบหม่อนและใบไชยา (รวมกัน) 200 กรัม

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน

  • น้ำตาลทรายแดง 500 กรัม
  • เกลือ (นำไปคั่วผ่านไฟ) 500 กรัม

วิธีทำ

  1. นำถั่วเหลืองไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วแช่น้ำ 6-8 ชั่วโมงหรือ 1 คืน
  2. นำถั่วเหลืองที่แช่ค้างคืนมาล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้ง ตั้งไฟโดยใช้ความร้อนปานกลางต้มจนสุก ตั้งพักไว้ให้สะเด็ดน้ำ
  3. นำใบหม่อนและใบไชยา ซึ่งค่อนข้างแก่ มาล้างน้ำให้สะอาด ตั้งพักให้สะเด็ดน้ำ แล้วซอยบาง ๆ
  4. ปลอกสับปะรด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
  5. นำวัตถุดิบบรรจุลงในขวดโหลแก้วทีละชั้น เริ่มจากโรยเกลือบาง ๆ เพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยในการย่อยและป้องกันเชื้อรา ตามด้วยถั่วเหลือง สับปะรด ใบหม่อนและใบไชยา น้ำตาลทรายแดงและเกลือ ปิดฝาให้สนิทตั้งไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ตั้งไว้ประมาณ 1-3 เดือนหรือมากกว่าก็ได้

การนำมาใช้

  • เมื่อต้องการใช้ ให้นำมากรองใช้ได้เลย แต่ต้องแช่ในตู้เย็นเพื่อไม่ให้เกิดเป็นแก๊ส (อาจบูดเสีย) หรือนำไปต้มเพื่อยับยั้งการเดินของจุลินทรีย์ วัตถุดิบที่ผ่านการหมักสามารถนำมารับประทานได้ตามต้องการ

สภาวธรรม

ในช่วงจัดรายการของค่ายสุขภาพพึ่งตน ได้รับมอบหมายให้แบ่งปันประสบการณ์การพึ่งตน จึงคิดถึงการทำซีอิ๊วขาวขึ้นมา ซึ่งเคยทำเมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ไม่ได้ทำต่อเพราะไม่ใช่อาหาสุขภาพ แต่ก็คงมีประโยชน์กับบางท่านที่เริ่มหันมากินอาหารมังสวิรัติ จึงมีความยินดี เต็มใจที่ได้ร่วมบำเพ็ญ

การทำซีอิ๊วเป็นการหมักดองซึ่งไม่ใช่อาหารสุขภาพ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกกินเนื้อสัตว์ และหันมากินผักผลไม้ ปรุงด้วยเกลือและน้ำตาลคงจะเป็นการลำบากอยู่บ้าง ดังนั้นการใช้ซีอิ๊วมาประกอบอาหารอาจมีความจำเป็นอยู่บ้าง การซื้อจากท้องตลาดอาจมีสารปรุงแต่งที่เป็นอันตราย การทำเองก็เป็นความปลอดภัยระดับหนึ่ง และเป็นการพึ่งตนในเบื้องต้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *