เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : สวนป่านาบุญ 1

เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : สวนป่านาบุญ 1

การเก็บเมล็ดพันธุ์เองทำให้เราสามารถคัดเลือกพันธุ์พืชที่แข็งแรง และสร้างความมั่นคงทางอาหารของแต่ละท้องถิ่นได้

สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ฝนตกไม่มาก ช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส


 

ขั้นตอนการเก็บเมล็ดพันธุ์

  • คัดลูกหรือต้นของพืชชนิดนั้น ๆ ที่ใหญ่ สมบูรณ์ หรือสวยที่สุด ประมาณ 5-10 ลูก หากเป็นพืชต้นเล็กแล้ว เมล็ดขนาดเล็กและจำนวนมาก เช่น ผักสลัด ก็คัด 5-10 ต้น
  • ติดป้ายไว้ว่าเก็บพันธุ์ เพื่อป้องกันลืมแล้วนำไปกิน
  • เมื่อแก่จัดให้เก็บจากต้นมาตากแดดให้แห้ง
  • แกะเมล็ดออกจากฝัก หากเป็นพืชที่เมล็ดขนาดเล็กให้เคาะหรือขยี้ออกช่อดอกที่แห้ง แล้วนำมาเก็บในขวด กระปุก หรือภาชนะที่ป้องกันความชื้นและมดแมลงได้

สภาวธรรม

มีความสุขที่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชด้วยตัวเอง ทำให้ลดการซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาด แต่ก็มีเรื่องให้ได้ขัดใจบ้างเกี่ยวกับการติดป้ายเก็บพันธุ์แล้วยังมีคนมาเก็บไปกินจนทำให้บางปีเก็บพันธุ์แทบไม้ได้ จึงทำใจว่าเก็บได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ปีหน้าหรือรุ่นหน้าก็เก็บใหม่ ทำให้สบายใจมากขึ้น ลดการเพ่งโทษถือสาได้มากขึ้น

ทีมกสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 1

 1. ครั่ง มีทรัพย์
 2. วิจิตรา มีทรัพย์
 3. นองนิจ เหลื่อมล้ำ
 4. วรรณา เลิศเจริญลาภ
 5. กิตติศักดิ์ มีทรัพย์
 6. สุรีรัตน์ มีทรัพย์
 7. ปทิตตา ศิริญญามาศ
 8. วรางคณา ไตรยสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *