Skip to content

ซูชิ ข้าวปั้นธัญพืช : รมิตา ซีบังเกิด

ซูชิ ข้าวปั้นธัญพืช : รมิตา ซีบังเกิด

ภาคใต้ช่วงเดือนหกไทย* เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ผู้ที่มีอาชีพทำสวนยางพาราก็เริ่มเข้าสวนเพื่อเตรียมความพร้อม การนำอาหารไปรับประทานระหว่างวันจึงมีความจำเป็น อาหารเมนูง่าย ๆ จะมีความสะดวกอย่างยิ่ง

อาหารฤทธิ์เย็น
เวลาที่ใช้ในการทำอาหาร ประมาณ 60 นาที


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  • ข้าวซ้อมมือหุงสุก
  • ถั่วทอง
  • ถั่วเลนทิล

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน

  • สาหร่าย
  • เกลือ
  • งาขาวคั่ว
  • งาดำคั่ว

วิธีทำ

  1. นำข้าวซ้อมมือ ถั่วทอง และถั่วเลนทิล ล้างน้ำให้สะอาด หุงพร้อมกันโดยเติมเกลือเล็กน้อย
  2. เมื่อข้าวซ้อมมือกับธัญพืชหุงสุกแล้ว เทออกมาเกลี่ยให้เย็น
  3. นำมาห่อกับสาหร่ายเพื่อทำซูชิ โดยตัดเป็นชิ้น ๆ และปั้นเป็นก้อน ๆ พอดีคำ โรยงาขาวและงาดำคั่ว เพื่อเพิ่มความหอมและทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น สามารถรับประทานร่วมกับผักสดหรือผักลวกได้เป็นอย่างดี

สภาวธรรม

การประกอบอาหารหลายขั้นตอน ถึงแม้จะเสียเวลาแต่สามารถนำติดตัวไปรับประทานได้สะดวก ที่สำคัญคือการพึ่งตนแบบเรียบง่าย ประหยัดได้คุณค่าอาหารครบถ้วน เมื่อมีโอกาสจึงนำอาหารเมนูนี้ไปแบ่งปันผู้อื่นด้วย เพื่อฝึกเป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์

*ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 6 มักเริ่มในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมของทุก ๆ ปี มี 30 วัน คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 6 (ในปี พ.ศ.2564 คือ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน ถึงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *