เทคนิคการดูแลสุขภาพ : นฤมล ยังแช่ม

เทคนิคการดูแลสุขภาพ : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ไม่ยากอย่างที่คิด เทคนิคการดูแลสุขภาพ 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ได้บูรณาการองค์ความรู้ในการใช้สิ่งที่เรียบง่าย ประหยัด อยู่ในตัว อยู่ใกล้ตัว มารักษาหรือบำบัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้เราต้องพึ่งตนเอง เพราะหมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัวคุณเอง

เทคนิคการดูแลสุขภาพ
แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
เพื่อควบคุมป้องกันโรค บำบัดบรรเทา และฟื้นฟูสุขภาพ

 

หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

จากการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย หลังจากที่ใช้เทคนิคการดูแลสุขภาพ 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ภายใน 5 วัน  ผู้ป่วยมีอาการของความเจ็บป่วยลดน้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคหรืออาการที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง ต้องตายหรือรักษาไม่หาย เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ หลังจากการปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง มีผลตรวจว่าโรคนั้นได้หายไป สภาพร่างกายปกติ หรือยืดอายุออกไปได้ นอกจากนี้ยังพบว่าอาการหรือความเจ็บปวดเล็กน้อย เช่น อาการไข้ ปวดหัว ตัวร้อน เป็นหวัด ฯลฯ ก็สามารถบำบัดให้ทุเลาเบาบางได้ โดยสามารถเลือกทำเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือทำหลายข้อร่วมกัน ตามแต่สภาพร่างกายแต่ละท่าน

หนังสือเทคนิคการดูแลสุขภาพ ได้นำเสนอยา 9 เม็ด พร้อมวิธีทำ วิธีใช้ อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน จึงเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจในการดูแลสุขภาพ โดยมีอาหาร 7 สูตร เพื่อการปรับความสมดุลร่างกายตามอาการร้อน-เย็น เพราะสภาพร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าเรารับประทานอาหารถูกชนิด ในปริมาณที่พอเหมาะ จะทำให้เกิดสภาพ เจ็บป่วยน้อย ลำบากกายน้อย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก พร้อมรูปภาพประกอบ สีสันสดใส ตัวหนังสือคมชัด อ่านสบายตา เล่มเล็กพกพาสะดวกไปได้ทุกที่ [อ่านเพิ่มเติม]

ใจเพชร กล้าจน, เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เพื่อควบคุมป้องกันโรค บำบัดโรค และฟื้นฟูสุขภาพ, จำนวน 48 หน้า, ราคา 20 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *