Skip to content

สอบใจตัวเองก่อนสอบหลังสอบ : อรวิภา กริฟฟิธส์

สอบใจตัวเองก่อนสอบหลังสอบ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ภาค สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย


หมวดงานบำเพ็ญ

สอบ ว.บบบ งานพุทธาภิเษก 2564 ครั้งที่ 45  งานพุทธาภิเษกออนไลน์ครั้งแรก

สภาวธรรม

ในการสอบครั้งนี้รู้สึกมีความสุข สบายใจดีเพราะ ได้มีการเตรียสสอบโดยการฟังธรรม จากพ่อครู สมณะ สิกขมาต อาจารย์หมอเขียว และการได้ร่วมสนทนาธรรมกับพี่น้องที่ร่วมบำเพ็ญกัน โดยเฉพาะทบทวนธรรมก่อนนอน ซึ่งช่วยได้มากทำให้เข้าใจภาษาธรรมะมากขึ้น

ในวันที่สอบนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากนัก มีแต่ความยินดีที่ได้ร่วมบำเพ็ญในการสอบครั้งนี้ เพราะไม่ได้คาดหวังและก็ไม่ได้มีความกลัวว่าจะสอบได้หรือไม่ได้ แต่มีอาการในระหว่างสอบคืออยากสอบให้เสร็จ เหมือนเร่งตัวเองอยู่นิด ๆ ก็เลยบอกกับตัวเองว่ายังไงก็ได้สอบอยู่แล้ว จะรีบร้อนไปไหน จากนั้นอาการรีบเร่งก็คลายลง และทำข้อสอบแบบผ่อนคลายยิ่งขึ้นจนสอบเสร็จ

หลังสอบเสร็จ ก็ไม่ได้มีความกังวลว่าผลสอบจะออกมาอย่างไร รู้สึกโล่งใจและปิติที่สอบเสร็จแล้ว ส่วนผลการสอบก็ให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายจะสังเคราะห์กัน และในที่สุดก็พบว่าผลการสอบ ในช่วงแรกมีผิดมากกว่าช่วงหลัง เป็นเพราะวิบากร้ายจากการที่เราเร่งผล ซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนเอง ก็สำนึกผิดตั้งจิตว่าจะไม่ใจร้อนเร่งผลอีกและก็เต็มใจรับโทษ ไม่ได้ทำทุกข์ทับถมตนที่ทำข้อสอบผิด แต่เข้าใจและเชื่อชัดเรื่องกรรม

สรุป ประโยชน์จากการสอบครั้งนี้ทำให้ตัวเองได้เห็นกิเลสตัวใจร้อนเร่งผล และเชื่อชัดเรื่องกรรม วิบากกรรม ใจร้อนนำวิบากร้ายมาให้ทำข้อสอบผิด พอใจผ่อนคลายนำวิบากดีมาทำข้อสอบถูกเป็นส่วนใหญ่ สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *