ธัญมน หมวดเหมน (มน)

ปวารณาตัวเป็นเตรียมจิตอาสามาประมาณ 5 เดือน ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องพวธ.อยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำ ประมาณ 1 ปี 5 เดือน ก่อนมาบำเพ็ญ ทำงานนวดแผนไทย การศึกษาจบชั้นมัธยม ปีที่ 6


กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน และคุรุทุกท่าน
May I respect to morkeaw Dr.Jaiphet klajone and all of teachers.

ขออนุญาตแนะนำตัวค่ะ
May I introduce myself.

ชื่อ ธัญมน หมวดเหมน หรือเรียกสั้น ๆ ว่ามน
My name is Thanyamon Muadmen or you can call me Mon for short.

เกิดและอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย
I was born and raised in Thailand.

มาจากจังหวัดเลยแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่
I’m originally from Loei province but now I based in ChaingMai.

อายุ 48 ปี
I’m 48 years old.

จบการศึกษา ม.6
I finished from high school.

เป็นนักเรียนที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
และปัจจุบันกำลังศึกษาการพัฒนาความจำ อยู่กับสถาบันภาษาไพบูลย์
I am a student at Mukdahan community college,and I’m currently taking course in memory development with Paiboon Language Academy.

ทำงานเป็นจิตอาสาอยู่ที่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
I work as a pre-volunteer for
Buddhist Dhamma Medicine Foundation of Thailand.

มีประสบการณ์ในการทำงานนวดแผนไทยมา 10 ปี
I have 10 years of Thai traditional massaging experience.

มีพี่น้อง 2 คนเป็นคนโต มีน้องชาย 1 คน
I have 2 siblings, I’m the eldest one and have another younger brother.

ชอบฟังธรรม และปฏิบัติศีล เพราะเป็นนักปฏิบัติธรรม
I love listening dhamma and observing the Buddhist precepts ,Because I am a practising Buddhist.

Thank you teachers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *