Skip to content

หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง : นฤมล ยังแช่ม

หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ถึงแม้เราจะมีเงินทองมากสักเพียงใด ก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ ดังนั้นเราต้องเป็นผู้สร้างสุขภาพที่ดีขึ้นมาด้วยตัวเอง

หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง

 

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

ทำงานด้านบัญชีอยู่กับตัวเลขมาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบัน ถ้างบการเงินไม่ลงตัวสิ่งที่ตามมาคือ ความเครียด ความทุกข์ใจแต่ไม่รู้ว่าทุกข์ หาทางออกไม่ได้ และเป็นความเครียดสะสม ทำให้มีอาการท้องผูกและเป็นสิว ต้องไปหาหมอรักษาแต่ก็เป็นเพียงการรักษาแค่ชั่วคราว สุดท้ายก็กลับมาเป็นแบบเดิม เพราะไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุคือ ความทุกข์ใจ ที่มีความยึดมั่นถือว่าถ้างบการเงินลงตัวจะสุขใจ ถ้างบการเงินไม่ลงตัวจะทุกข์ใจ มีความอยากได้ดั่งใจหมายเป็นสุขลวง ทุกข์จริง

แม้กระทั่งแค่โดนละอองฝน ก็ทำให้เป็นหวัดได้ ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ตัวเองจะเป็นหวัดทุกครั้งถึงแม้จะออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ทางโลกว่าดีอย่างไรก็ยังเป็นหวัดอยู่เหมือนเดิม ต้องไปหาหมอเพื่อรักษา ทั้งฉีดยา รับประทานยา ก็หายเพียงแค่ชั่วคราวแล้วกลับมาเป็นอีก ทำให้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้

จนกระทั่งได้มาฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยาย เทคนิคการดูแลสุขภาพ แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด จึงทำให้รู้ว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราปฏิบัติตัวผิด จึงทำให้เป็นโรคได้ทุกโรค จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ (เป็นการปฏิบัติศีลเว้นการเบียดเบียน) มารับประทานผักผลไม้ สมุนไพร โยคะ กดจุดลมปราณ และถอนพิษร้อนด้วยยาเม็ดที่ 1 – 5 ทำให้โรคที่เคยเป็นอยู่ค่อย ๆ หายไปเป็นลำดับ ๆ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ 4 ปี ที่ไม่ต้องไปหาหมอ ไม่ต้องรับประทานยา แต่สามารถปรับสมดุลร้อนเย็นให้กับตัวเองได้โดยใช้สิ่งใกล้ตัว  ในตัว เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษ และลด ละ เลิกกิเลสของตนเองไปตามฐานจิต ถึงแม้บางครั้งจะแพ้กิเลส รับประทานอาหารที่ไม่สมดุลร้อนเย็น จะมีหมู่มิตรดีให้ข้อมูล ทำให้มีพลังใจ พลังกาย พลังปัญญา สามารถนำมาใช้ปรับสมดุลทำให้ร่างกายหายโรค เพราะ “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง”  ชีวิตมีความผาสุกมากขึ้น ทุกข์ลดลงไปเป็นลำดับ ๆ ด้วยการพึ่งตนเองได้ จากการปฏิบัติอริยศีล และทำสมดุลร้อนเย็นบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *