Skip to content

สะสมหน่วยกิตพระนิพพาน : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สะสมหน่วยกิตพระนิพพาน : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ผู้สนใจในธรรม คือผู้สนใจในโลกุตตรธรรม ผู้ที่มีจิตใจโน้มน้าวไปสู่นิพพาน ควรจะตั้งจิตให้ป็นลักษณะแบบนี้ เป็นนิสัย ทั้งการคิด พูด ทำ การทำงานก็คือ การสะสมหน่วยกิจพระนิพพาน ซึ่งจะพาเราไปสู่นิพพานทั้งสิ้น ถ้าคำพูดใดที่หลงไปตามกิเลส เราก็ควรหมั่นลดละ และเลิก601112 สุขทุกข์ของชีวิต ท่านจันทร์ เทศน์ ที่สันติอโศก

ผู้สนใจในธรรม คือผู้สนใจในโลกุตตรธรรม ผู้ที่มีจิตใจโน้มน้าวไปสู่นิพพาน ควรจะตั้งจิตให้ป็นลักษณะแบบนี้ เป็นนิสัย ทั้งการคิด พูด ทำ เรื่องการเกษตร การดูแลสุขภาพ การดำเนินชีวิต ทั้งหมดคือทำเพื่อให้เป็นไปสู่นิพพาน เช่น การขายของถูก เป็นรูปธรรม เป็นการขัดเกลาโลภะของผู้ขาย เป็นการขัดเกลากิเลส ความโลภ เป็นการยึดถือส่วนที่ตัวเอง จะถือเป็นกำไร มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง จนในที่สุดจนกล้าที่จะขายของขาดทุน เท่าทุน เป็นลำดับ 1 และต่ำกว่าท้องลาดเป็นระดับ 2

ท่านสมณะจันทร์ ท่านเทศน์ ทำให้เห็นความไม่ดี ของตัวเองที่เคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ คิด พูด ทำและแม้กระทั่งเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง กินแต่ของที่เขาโฆษณาว่าดี อย่างนั้นอย่างนี้ แม้จะแพงสำหรับตัวเองก็เก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้อ สิ่งนั้นมา ไว้ในครอบครองให้ได้ เรื่องการขายของ ตัวเองเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมา ไม่ขี้โกง และไม่ถือโอกาสเอาเปรียบใคร ส่วนนี้จึงเป็นบุญกุศล ผลดีที่ตัวเองได้เคยกระทำเอาไว้ ตั้งแต่ครั้งก่อนที่จะได้เกิดมาเป็นคนในในชาตินี้ (เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะ)

ท่านได้เทศน์ต่ออีกว่า เรื่องการทำงานก็คือ การสะสมหน่วยกิตพระนิพพาน ซึ่งจะพาเราไปสู่นิพพานทั้งสิ้น ถ้าคำพูดใดที่หลงไปตามกิเลส เราก็ควรหมั่นลดละ และ เลิก ตัดกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตออกไป ก่อนที่จะออกมาแสดงเป็นวิบากกรรม ในทางธรรมท่านจะเรียกว่าอิสรภาพ เสรีภาพ คนทั่วไปจะทำอะไรตามใจ คนที่มีปัญญาจะทำอะไรตามจริง  คือถือศีลปฎิบัติเอาความจริงเป็นที่ตั้ง คือความจริงอยู่ตรงไหนก็เอาใจไปตั้งอยู่ตรงนั้น

ตัวอย่างของตัวเอง ส่วนใหญ่ก็จะมักทำอะไรตามใจตนเองมากกว่า ที่จะทำอะไรตามจริง เช่น การทำงาน จะประมาณว่า ทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ อันนั้น อันนี้ เสร็จแล้วก็จะเลิก พักยก แต่พอเอาเข้าจริง ๆ แล้วก็ไม่ยอมเลิก คือลืม ทำงานจนเพลิน เหมือนกิเลสจะมาหลอกว่าถ้าทำไม่เสร็จ จะถูกว่า จะเสียเครดิต นะ จนหลายครั้งก็แพ้กิเลส เรื่องการงานเป็นบ่อยค่ะ ส่วนใหญ่จะเน้นงานข้างนอกมากกว่าเน้นงานข้างใน

และท่านยังเทศน์ต่อไปอีกว่า ถ้าเราทำอะไรตามความถูกต้องมักจะไม่ค่อยถูกใจเรา แต่ถ้าทำอะไรที่ถูกใจเรา จะไม่ค่อยถูกต้อง การที่จะให้ความถูกต้องกับถูกใจไปด้วยกัน คือจงทำใจของเราเองให้ถูกต้องที่สุดแล้วความถูกต้องและถูกใจก็จะไปด้วยกัน

ส่วนตัวของตัวเองก็คือ การกระทำบางครั้งก็ไม่ถูกต้องเสมอไป แต่ถูกใจคนที่เกี่ยวข้อง คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง การที่ไม่ขัดใจเขา หรือ ขัดใจเขาบ้าง ขัดใจตัวเองบ้าง ในบางโอกาสก็ถือว่า เป็นการเรียกน้ำย่อย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้  ความถูกต้องจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ล้างกิเลสในใจเรา เพราะใจเราต้องทำให้ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจ ต้องถูกใจคืออัตตา อัตตาต้องการให้เป็นเช่นนี้ ส่วนถูกต้องคือเป็นไปตามความจริง แม้ไม่ตรงตามอัตตา เราจะไปยึดติดอยู่ที่ถูกต้อง และชีวิตของเราที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรตามใจ มากกว่าทำอะไรตามจริง ประโยคนี้ชัดเจนเลยค่ะสำหรับทุกคน ทุกฐานะ อาชีพ เพราะถ้าเราไม่มาล้างใจ หรือกิเลสที่มีอยู่ในใจเรา เราก็จะทำอะไรตามใจของตัวเองอยู่ร่ำไป มาดัดนิสัยของกิเลสกันเถอะค่ะ ให้รู้ว่าอะไรถูก อะไร ผิด สุดท้ายแล้ว ก็จะรู้ว่าอะไรที่ถูกต้อง คนเราถ้าวันไหนได้ฝืน คือวันนั้นเราได้มีความเจริญในธรรมแล้ว คือ คำที่ท่านพ่อครู ได้เทศน์ไว้ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *