Top 3 อาหารสุขภาพสูตรแพทย์วิถีธรรม

Top 3 อาหารสุขภาพสูตรแพทย์วิถีธรรม แนะนำโดย แอดมิน กลุ่มทุ่งนา

เมื่อถามถึง “อาหารสุขภาพสูตรแพทย์วิถีธรรม”  เมนูที่จะไม่พูดถึงเป็นไม่ได้เลยก็คือ อาหารปั่นสุขภาพ อาหารปั่นรักษาโรค อาหารสูตรหนึ่งพลังพุทธย่ำยีมาร และ อาหารสูตรสองน้องพุทธ นั่นเอง

ทีมแอดมิน ทุ่งนา จึงขอโอกาสนำเสนอ Top 3 การบ้าน “อาหารสุขภาพสูตรแพทย์วิถีธรรม” สำหรับเป็นแนวทางให้คนรักสุขภาพได้เลือกสรรให้เหมาะกับสภาพร่างกายของตนเอง

มาติดตามกัน ว่าแต่ละเมนูสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้าง


1. อาหารปั่นรักษาโรค อาหารปั่นเพื่อสุขภาพ : ปิ่น คำเพียงเพชร 

ตอนนี้กระแส อาหารปั่นรักษาโรค อาหารปั่นเพื่อสุขภาพ หรืออาหารปั่นพลังพุทธ ฯ ของสูตรอาจารย์หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม กำลังมาแรงเลยจริง ๆ เราลูกศิษย์ก็ไม่ปล่อยผ่าน ต้องทดลองและพิสูจน์ดูให้รู้ด้วยตนเอง ว่าดีจริงหรือไม่ ดีแค่ไหนอย่างไร [อ่านเพิ่มเติม]

2. อาหารพลังพุทธ : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

พิสูจน์พลังชีวิตของอาหารพลังพุทธย่ำยีมาร คืออาหารที่ไม่ปรุงแต่งหรือปรุงแต่งน้อย อาหารธรรมชาติสามารถเยียวยาฟื้นฟูสุขภาพได้ สำหรับผู้ที่ป่วย และผู้ที่ยังไม่ป่วย ได้ใช้เป็นคู่มือเรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันให้เป็นยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

บรรลุธรรมทุกคำข้าว จากการรับประทานอาหารพลังพุทธสูตรที่ดีที่สุดในโลก ที่จะได้พลังและประโยชน์ ทำให้แข็งแรงและทุเลาจากโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้เร็วที่สุด [อ่านเพิ่มเติม]

3. ข้าวกล่องสุขภาพ : วิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (ใจพอแล้ว)

เมนูสุขภาพที่เน้นเอกลักษณ์ของอาหารสูตรหมอเขียว สูตร 2 น้องพุทธ คือ มีผักสด ผักลวก ข้าวปรุงพร้อมกับอาหาร และน้ำต้มผัก เมนูข้าวกล่องนี้เกิดจากปัญหาเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ทีมผู้บำเพ็ญได้มีมติว่า ให้แต่ละท่านทำอาหารของตนเองที่จะรับประทานในมื้อนั้นมาเป็นชุดเล็ก ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นของจริง ได้ซักถามวิธีการทำ และวิธีการรับประทานตามลำดับด้วย [อ่านเพิ่มเติม]

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ทีมแอดมินทุ่งนา หวังว่า “Top 3 อาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” ที่เรานำเสนอมานี้จะประโยชน์ต่อท่าน ให้เลือกไปปรับใช้ในการแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสมต่อไปได้

เจริญธรรมสำนึกดี
ทีมแอดมิน ทุ่งนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *