Skip to content

ใจไม่แช่มชื่นเพราะผิดศีล : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ใจไม่แช่มชื่นเพราะผิดศีล : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

หากทำถูกศีล ใจเราจะแช่มชื่นเบิกบานใจ ถ้าทำผิดศีล ใจจะเศร้าหมอง ถ้าหากเรามีอาการที่แสดงออกไปจากอาการอิ่มเอิบเบิกบานไร้กังวล แสดงว่าเราผิดศีลแน่นอนเพราะมันอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ แต่ถ้าเราอยากได้ดั่งใจหมายแล้วไม่ได้ แต่เรายังแช่มชื่นอยู่ได้เพราะเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งทั้งกรรมที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้รับ รับแล้วก็หมดไป ทั้งกรรมวิปลาส 4 กรรมของไตรลักษณ์ชัดเจนแจ่มแจ้ง ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจก็เบิกบานแจ่มใสไร้กังวลได้ เราก็สุดยอดพ้นทุกข์ได้ แบบนี้เราก็เรียกได้เลยว่า ศีลเต็ม


 

ท่านอาจารย์หมอเขียวได้บรรยายว่าเมื่อปฏิบัติถูกศีลและผิดศีลจะมีอาการทางใจเกิดขึ้นคือ หากทำถูกศีลใจเราจะแช่มชื่นเบิกบาน ถ้าทำผิดศีลใจจะเศร้าหมอง ถ้าหากเรามีอาการที่ออกไปจากอาการอิ่มเอิบเบิกบานไร้กังวล แสดงว่าเราผิดศีลแน่นอนเพราะมันอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ แต่ถ้าเราอยากได้ดั่งใจหมายแล้วไม่ได้แต่เรายังแช่มชื่นอยู่ได้เพราะเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ทั้งกรรมที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้รับ รับแล้วก็หมดไป ทั้งกรรมวิปลาส 4 กรรมของไตรลักษณ์ชัดเจนแจ่มแจ้ง ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจก็เบิกบานแจ่มใสไร้กังวลได้เราก็สุดยอดพ้นทุกข์ได้ แบบนี้เราก็เรียกได้เลยว่า ศีลเต็ม

เช่นเดียวกันกับผู้เขียนที่ได้สิ่งของมาโดยไม่ถูกต้องคือขโมยผิดศีลข้อ 2 เมื่อได้เรียนรู้ว่าดีแล้วก็อยากทำสิ่งนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป ได้ฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์หมอเขียวแล้ว จึงได้รู้ว่าการที่จะให้ศีลเต็มสมบูรณ์จะต้องมาดูที่ใจว่าเบิกบานหรือแช่มชื่นหรือไม่ ผู้เขียนเรียนวิชาทำคำคมประกอบรูปภาพ ซึ่งโปรแกรมที่ทำเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องซื้อหา สามารถใช้ได้ฟรี และก็ได้ใช้โปรแกรมนี้ในการเรียนมาโดยตลอด แต่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพิ่มความเร็วของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ดีและเร็วกว่าเดิม จึงถามช่างขอเพิ่มโปรแกรมรูปภาพที่ต้องจ่ายรายเดือนจะทำให้ได้ไหม ? ท่านก็บอกว่าได้ แต่ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ให้โดยไม่ต้องจ่ายรายเดือน แต่ต้องใช้ในเฉพาะในเครื่องของเราห้ามทำอย่างอื่นเพื่อการค้า ณ เวลานั้นเห็นใจที่พองโตแสดงอาการข้างในดีใจออกมาชัดเจน “ดีใจที่จะได้ใช้ของฟรี เพราะยังงัยเราก็ไม่นำมาทำงานเพื่อหารายได้อยู่แล้ว เราจะนำมาทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมวลชน” พอใจคิดได้อย่างนั้นก็แสดงอาการดีใจลิงโลดอย่างเห็นได้ชัด

ผู้เขียน : ตกลงค่ะดาวน์โหลดมาเลยค่ะโปรแกรมนี้ ดีจัง

ช่าง : จะรับเวอร์ชั่นล่าสุด ไหม ?

ผู้เขียน : ขอรับเวอร์ชั่น ก่อนเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ก็แล้วกันค่ะ

ผู้เขียนก็นึกในใจว่าเท่านี้ก็ผิดศีลมากแล้ว ไม่ขอรับเวอร์ชั่นล่าสุดหรอกกลัวตกนรกหลุมที่ลึก ขอตกนรกหลุ่มที่ไม่ทรมานมากก็แล้วกัน

ตกลงว่าวันนั้นได้เป็นขโมยสมใจค่ะ พอใจ ดีใจเหลือเกินที่ได้ขโมย ณ เวลานั้นยังไม่มีอาการทุกข์ หรือเป็นกังวลแต่อย่างใดเลย

ผ่านไปหนึ่งวันก็ได้ทำงานรูปภาพกับเวอร์ชั่นใหม่ที่ได้มา ปรากฎว่าภาพที่ทำไม่มาไม่ไป ทำไปทำมาภาพก็รวน 1 ภาพใช้เวลาในการทำอยู่ 4 ชั่วโมง ไม่ได้อะไร เลยวางการทำภาพไม่ทำต่อมานั่งไตร่ตรองว่าทำไมเราทำภาพไม่ไปไม่มา มานึกออกว่าเพราะเราไปขโมยโปรแกรมเขามาใช้ เราผิดศีลทำให้ทำงานไม่สำเร็จดั่งใจหมาย ใจมันจึงทุกข์ไม่แช่มชื่นเบิกบาน ใจที่ขุ่นมัวและหมองเศร้าอยู่ก็เริ่มผ่อนคลายลง เพราะรู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้ว ตกลงว่าสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านภาพส่งคุรุ

ความรู้สึกที่ได้หลังจากที่ตัดสินใจไม่ทำภาพต่อคือเห็นใจที่โล่งโปร่งสบาย ถามว่าทุกข์ใจไหมที่ไม่ได้ส่งการบ้าน ตอบว่าไม่ทุกข์ใจเท่ากับความรู้สึกที่อยากทำภาพให้สำเร็จและพยายามแก้ไขภาพเพื่อให้สำเร็จ พอเห็นทุกข์และมีมาตลีเทพสารถีท่านมาเตือนแล้วก็ตัดสินใจลบโปรแกรมที่ผู้เขียนได้มาแบบผิดศีลออกไปอย่างสินเกลี้ยง และได้โหลดโปรแกรมที่เคยใช้แบบถูกต้องออกมาใช้ตามเดิม มีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่สามารถสู้กับกิเลสตัวยึดอยากได้ดั่งใจและขโมยออกไปได้สำเร็จ

ไม่ได้ใช้โปรแกรมที่ทันสมัยไม่เป็นไร ดีกว่าเป็นขี้ขโมยและผิดศีล

ขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์ทุกท่าน พี่น้องหมู่มิตรดีและทุก ๆ เหตุการณ์ที่เข้ามาเป็นเครื่องทดสอบทำให้ได้เห็นและได้ล้างกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจค่ะ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *