Skip to content

เรื่องนี้ต้องบันทึก : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

เรื่องนี้ต้องบันทึก : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ทำงานให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน เรื่องนี้ต้องทำการบ้านส่งเพราะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ควรจะบันทึกตลอดชีวิต เพราะได้มีกุศลมาเจอท่านอาจารย์หมอเขียว แพทย์วิถีธรรมและหมู่กลุ่มที่มีศีล


เกือบจะครบ 1 ปีแล้วที่ผู้เขียนได้ร่วมบำเพ็ญกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ได้ช่วยเหลือคนในโลกและตัวเองให้พ้นทุกข์ ซึ่งท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเราได้ทำตามและเป็นการร่วมเข็นกงล้อพระธรรมจักรพาผู้คนให้พ้นทุกข์

การได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องทางออนไลน์ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของผู้เขียนเพราะไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ กับพี่น้อง แต่สามารถบำเพ็ญได้ผ่านสื่อออนไลน์ ในการทำงานกับพี่น้องหมู่กลุ่มไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เพิ่งได้เรียนรู้กัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและยิ่งใหญ่พอสมควร เพราะมันทำให้ได้เห็นกิเลสที่มีในตัวเอง และยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รวมถึงการได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบในการทำงานด้วย แน่อนที่สุดการทำงานแต่ละอย่างย่อมมีอุปสรรคและข้อผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนตัวมองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเป็นครูสอนให้ตัวเองได้เป็นอย่างดี และความสำเร็จจะเป็นเหมือนกำลังใจให้มีพลังในการทำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อไป เหมือนกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อยู่ปัจจุบันกับพี่น้อง ณ เวลานี้ก็คือ การเรียนทางออนไลน์ของสถาบันวิชชารามที่ได้เปิดสอนวิชาต่าง ๆ ให้พวกเราได้เลือกเรียนตามอัธยาศัย ตัวผู้เขียนเองมีความสนใจที่จะร่วมเรียนทุกวิชาที่เปิดสอน แต่เนื่องจากเวลาที่ยุโรป และเมืองไทยไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในทุกวิชา

วิชาเรียนทำคำคมประกอบรูปภาพ วิชาคอนเทนต์แอดมิน และวิชาตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้ง 3 วิชานี้ผู้เขียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ และเป็นวิชาที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ผู้เขียนตั้งใจที่จะเรียนให้ได้ดีที่สุด เพราะคิดว่าได้ใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าอาจจะได้ใช้เพื่อช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้

การเรียนออนไลน์ได้บรรยากาสที่อบอุ่นและสนุกสนาน
ได้เพื่อนมากมายทั้งในและต่างประเทศ

ในโลกนี้น่าจะมีเพียงพวกเราแพทย์วิถีธรรมนี่ละค่ะ เพราะคนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่มีความต้องการ วัตถุ ข้าวของ เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ส่วนกลุ่มพวกเราตรงกันข้าม เพราะพวกเราต่างพากันมาลด และนำสิ่งที่มีอยู่ออกไปเพื่อแจกจ่าย

เดือนหน้าเป็นเดือนที่มีวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์หมอเขียว พวกเรานักเรียนห้องวิชาตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ก็จะพากันทำคลิป เพื่อเป็นของขวัญแด่ท่านอาจารย์หมอเขียวและเป็นการบูชาคุณ ซึ่งท่านคุรุก็ได้ให้แนวทางพวกเราในการทำคลิป และท่านพร้อมให้คำปรึกษาแก่พวกเราเต็มที่ คุรุบอกว่าควรจะตั้งกลุ่มกัน ประมาณ 5-6 ท่านต่อกลุ่ม พวกเรามีเวลานับตั้งแตวันนี้หนึ่งเดือนสำหรับการรวมพลังทำคลิป เห็นใจตัวเองฮึกเฮิมและตื่นเต้นที่จะทำคลิปในครั้งนี้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *