Skip to content

คุณค่าและความผาสุกของชีวิต : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

คุณค่าและความผาสุกของชีวิต : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ชีวิตของมนูษย์นี้สั้นนัก มาทำให้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ ให้มีคุณค่าและความผาสุก ด้วยการมีชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข กันเถอะค่ะ


บททบทวนธรรม ข้อที่ 165

คุณค่าและความผาสุกของชีวิต คือ ชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข

มนุษย์ที่มีชีวิตเกิดมาในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุข สะดวกสบาย ไม่มีใครที่ต้องการ ความทุกข์ และความลำบาก ด้วยเหตุผลนี้เอง ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลาย รวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเองด้วย จึงมุ่งทำงาน เพื่อแสวงหา วิ่งหา สิ่งที่สังคมพากันปฏิบัติอยุู่ทุกวันนี้คือ เงิน ทอง ทรัพย์สินทั้งหลาย เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักประกันชีวิตให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุข

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์พยายามดิ้นรนไขว่ขว้า หามาเพื่อเป็นเจ้าของนั้น ท้ายที่สุดแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้อยู่ดี เมื่อผู้นั้นเสียชีวิตลง

ข้าพเจ้าพยายามหาคำตอบให้กับตัวเอง และเคยถามตัวเองอยู่หลายครั้งนับไม่ถ้วนว่า เราเกิดมาทำไม แล้วจะอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร  ไปทำบุญที่วัดก็พยายามขอพรจากพระ ขอให้ตัวเองร่ำรวย มีงานการที่ดี มีหน้ามีตาในสังคม และได้เจอเนื้อคู่ที่ร่ำรวย มีหน้าที่การงานดี นี่คือ เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ข้าพเจ้าคิดแบบนี้ จริง ๆ

ชีวิตในปัจจุบันนี้รู้เลยว่า มีความสุขมากกว่าแต่ก่อน  เพราะได้เจอท่านอาจารย์หมอเขียว ได้รู้แล้วว่า ชีวิตคืออะไร คำตอบที่ตัวเองได้หามาเกือบครึ่งชีวิต ตอนนี้ได้รู้แล้ว ชีวิตที่พอเพียง นี่แหละที่ข้าพเจ้าเจอแล้ว เมื่อไหร่ที่ใจข้าพเจ้าพอ พอที่ใจของข้าพเจ้า ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว ไม่ต้องไปหาอะไรอีก เพราะใจเป็นสุขแล้ว อะไรก็คงไม่สำคัญแล้วล่ะค่ะ

พอข้าพเจ้าพอใจในชีวิต และความเป็นอยู่ของตัวเองแล้ว ข้าพเจ้าก็สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ได้สบายเลย ผมก็ไม่ต้องย้อมสีแล้ว หน้าก็ไม่ต้องแต่ง เสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้ว สบายจริงหนอ เมื่อใจข้าพเจ้ามีสุข ก็ส่งผลให้ ร่างกายแข็งแรง เพราะตั้งแต่รู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวและแพทย์วิถีธรรม ข้าพเจ้าไม่ค่อยเจ็บป่วยเลย นี่คือ กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามแนวท่านอาจารย์หมอเขียว ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขขึ้น และมีจิตใจที่เป็นบุญ มีความเมตตาต่อตัวเอง เข้าใจผู้อื่นและมนุษย์ร่วมโลกมากขึ้นค่ะ บททบทวนธรรมบทนี้ หากท่านใดได้อ่านแล้ว และลองคิดตามไปตามข้อความ เมื่อท่านอ่านจบแล้ว ท่านอาจจะมีความคิดที่อยากจะลองศึกษาดูว่าคุณค่าและความผาสุกของชีวิต ใช้ชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข จริงหรือไม่ ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจลองเข้ามาศึกษากับแพทย์วิถีธรรม ดูค่ะ สาธุบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *