อาชีพจิตอาสาพาพ้นทุกข์ : ธัญมน หมวดเหมน

 อาชีพจิตอาสาพาพ้นทุกข์ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)

ภาคอีสาน


เมื่อได้มาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และมีค่าที่สุดในชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้ ที่ได้มารู้จักอาชีพที่ดีและประเสริฐที่สุดในโลกอาชีพนี้ คืออาชีพจิตอาสา นักเสียสละ ความทุกข์ คือเมื่อเราได้เข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องจิตอาสา ในช่วงแรก ๆ แล้วรู้สึกว่า ทำไมทุกข์ในใจเราเยอะจัง แต่พอได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์หมอเขียวมากขึ้น จึงเข้าใจว่าที่ใจเราทุกข์เพราะเราเสพกิเลสมามาก เพราะความไม่รู้ในอริยสัจ 4 ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือสภาพดับทุกข์ และอะไรคือหนทางหรือวิธีที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ เมื่อได้พบสัตตบุรุษ ได้ฟังสัทธรรมจากท่านก็ทำให้รู้วิธีดับทุกข์คือการตั้งศีลมาปฏิบัติตามสัมมาอริยมรรคมีองค์ 8 (คือการปฏิบัติสู่ทางสายกลางเพื่อความพ้นทุกข์) อย่างตั้งมั่นจนเกิดปัญญาในการกำจัดทุกข์ใจอันเกิดจากการเสพกิเลส

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *