Skip to content

สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม : นฤมล ยังแช่ม

สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

ทุกการกระทำของเรา ไม่ว่าจะเป็นคิด พูด ทำ จะสังเคราะห์กัน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อย่างละหนึ่งส่วน แล้วส่งผลให้กับชีวิตเราในชาตินี้ ชาติหน้า และชาติอื่น ๆ สืบไป


สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต
คือ วิบากกรรม

 

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

ก่อนหน้านี้ก็เชื่อเรื่องกรรม แต่ยังไม่เป็นสัมมาทิฐิ พอได้มาฟังธรรมะที่อาจารย์บรรยายจึงทำให้เข้าใจถูกต้องและถูกตรง การที่ได้ตั้งศีลเพื่อปฏิบัติลด ละ เลิก ในสิ่งที่ชอบ ชัง ทำให้เกิดปัญญาว่า ถ้าเราทำผิดศีลจะเกิดวิบากร้ายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และเหตุการณ์ แต่ถ้าทำถูกศีลจะเกิดวิบากดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเหตุการณ์

เป็นคนที่ชอบกินข้าวกับข้าวเหนียวมาก ช่วงหนึ่งกินข้าวเยอะมาก น้ำหนักขึ้น แล้วรู้สึกไม่สบายตัว สังเกตได้ว่าเวลากินเกินจะมีปัญหาเลือดออกตามไรกัน และฟันจะมีอาการคล้ายๆกับฟันพุ แถมด้วยอาการง่วงนอน จึงพยายามลด การกินข้าวและข้าวเหนียวลง พอวันไหนที่เราตั้งศีลไม่กินข้าวเหนียว วันนั้นก็จะมีบททดสอบความเข้มแข็งของจิตใจมาให้สู้กับกิเลส คือจะมีผู้ใหญ่ที่ท่านรู้ว่าเราชอบกินข้าวเหนียว ท่านก็นำข้าวเหนียวมาฝากให้กินวันนั้นพอดีเลย แล้วเราก็ไม่กินตามศีลที่ตั้งไว้ ในวันเดียวกันหรือวันต่อมา ก็จะมีคนนำผลไม้ หรือผัก มาฝากให้เรา เพราะท่านเหล่านั้นรู้ว่าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้ว

ในบางครั้งที่เราเผลอไปทำตามกิเลสก็จะมีเหตุการณ์มาทดสอบจิตใจเช่นเดียวกัน ถ้าวันไหนกินอาหารเกินก็จะพบปัญหาในการทำงานคืองบการเงินที่ทำเป็นประจำก็จะคิดไม่ลงตัว หายอดที่ถูกต้องไม่ได้ ถึงหาได้ก็จะใช้เวลานาน หรือจะมีปัญหาติดขัดในการทำงาน ซึ่งต่างจากเหตุการณ์ที่เราทำถูกศีล ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบสภาวะ 2 อย่างได้ว่า เราจะเลือกทำดีหรือทำไม่ดีในแต่ละวินาทีของชีวิต

การที่เราได้ทำถูกศีลเพิ่มขึ้น ก็ยิ่งทำให้เราชัดในเรื่องวิบากกรรมมากขึ้น เพราะว่าวิบากดีได้ส่งผลให้เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับหมู่มิตรดีมากขึ้น พลังของหมู่มิตรดีก็ยังส่งผลให้เราสมารถที่จะต่อสู้กับกิเลสการกินอาหารในเวลาที่ควรกินอาหารมากขึ้น กิเลสตัวที่ต้องการเสพรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในตัวที่เราติดมาๆ ได้ลดลงเป็นลำดับๆ เพราะเราได้ทำบุญและกุศล ถึงแม้เราจะตั้งใจพากเพียร แต่มีบางครั้งที่เรายังเผลอสติไปทำตามกิเลส เราก็จะได้รับวิบากร้าย ทำให้เราต้องสำรวมกาย วา ใจ มากขึ้น เพราะเข้าใจแล้วว่า “สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม” ทุกการกระทำย่อมได้รับผลดีหรือร้าย อยู่ที่เราจะเลือกว่าควรหรือไม่ควรทำสิ่งใดบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *