Skip to content

สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

 

สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

เมื่่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนใหญ่ที่เป็นเรื่องไม่ดีจะนึกถึงบทนี้แล้วสภาพจิตใจจะดีขึ้นและเหตุการณ์ร้าย ๆ นั้นจะจางคลายลง


สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา

ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมา

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

บททบทวนธรรมบทนี้เป็นบทหนึ่งที่ประทับใจ เพราะเมื่่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ดีก็จะนึกถึงบทนี้แล้วเหตุการณ์ร้าย ๆ นั้นก็จะจางคลายลง จะมีบางเหตุการณ์เรื่องดีที่เกิดขึ้นแต่ตัวเองก็ลืมพิจารณาว่า อ่อ นี่่ก็คือสิ่งที่เราทำมาเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราไม่ทำดีมามากพอ สิ่งดี ๆ เหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกันเราเช่นกัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเองไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์แห่งหนึ่งใกล้บ้าน เคยได้ยินมาว่าบริการไม่ค่อยดี ไม่สุขภาพและพูดจาไม่ไพเราะ สำหรับตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไร ณ เวลานั้น ครั้งนี้เลยลองไปใช้บริการดู ปรากฏว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินมากับสิ่งที่ได้รับกลับตรงกันข้ามกันเลยค่ะ บุรุษไปรษณีย์ท่านพูดไพเราะบริการก็ดี ดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำดีมาก

ณ เวลานั้นลืมคิดพิจารณาถึงบททบทวนธรรมบทนี้ไปเลยว่านั้นก็คือสิ่งดีที่เราทำมา เราถึงมาได้รับสิ่งดีตอบแทนแบบนี้ จำได้แต่เพียงว่าตัวเหมือนจะลอย ใจก็เบาสบายและอิ่มเอมมีความสุข พอเข้าห้องเรียนก็ได้แบ่งปันสภาวะที่ได้รับจากเหตุการณ์นี้ให้พี่น้องฟัง มีพี่น้องท่านหนึ่งถามว่า ณ ช่วงเวลาที่มีความสุขนั้นได้พิจารณาดับอย่างไร ตอบว่าไม่ได้พิจารณาดับเลยค่ะ เหมือนกับว่าตัวเองได้เสพความสุขจนลืมพิจารณาให้เหตุการณ์นั้นดับลง

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตัวเองรู้ว่าครั้งต่อไปควรจะพิจารณาดับความรู้สึกเหล่านั้นให้เร็ว แล้วให้กลับมาอยู่ในสภาวะปัจจุบันที่เป็นกลางให้เร็วที่สุด เพราะสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติมานั้นผิด เนื่องจากได้ไปหลงเสพกิเลส หลงในกิเลสสุขซะเต็มที่เลย ครั้งต่อไปจะพยายามไม่หลงกลกิเลสเหมือนอย่างครั้งนี้ สาธุบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *